Elektricitet i Østafrika – à la Nord Pool

Af Mikael Togeby, Civilingeniør og Partner hos Ea Energianalyse A/S.

I Danmark tager vi det for givet, at der altid findes elektricitet. Sådan er det ikke i Afrika. I mange lande er det kun hver femte, der har adgang til elektricitet og mange lange plages af daglige afbrydelser. Lande som Sudan og Etiopien bruger mange ressourcer på at udbrede adgangen til elektricitet, men udfordringerne er så store, at der vil gå mindst 15 år før det store flertal er connected.

Energinet.dk og Ea Energianalyse arbejder for Eastern African Power Pool, EAPP, for at forbedre forholdene. Opgaven handler om at styrke planlægningen på tværs af landegrænser, om at forberede handel med elektricitet mellem landene og endelig om at styrke kendskabet til drift af transmissionsforbindelser på tværs af landegrænser.

Stort potentiale
Der er store udfordringer i Østafrika, men også store ressourcer. Etiopien har et enormt potentiale for vandkraft: 45.000 MW – eller 20 gange det nuværende elforbrug i landet. Om få år tages fx et 6.000 MW vandkraftværk i brug. Og Kenya (og flere andre lande) har store muligheder for geotermi: Mindst 10.000 MW eller mere end 7 gange det nuværende elforbrug Kenya. Afrikansk geotermi producerer elektricitet direkte fra dampen fra jordens indre.

Samarbejde mellem landene
Udnyttelsen af disse ressourcer kræver samarbejde. Vandkraft kan eksporteres, men kræver, at der findes andre typer kraftværker (ikke mindst i tørår). Foreløbige resultater peger på, at investering i transmissionsforbindelser mellem landene kan være meget attraktive. Hver krone der investeres i transmission mellem landene bringer 2-3 kroner i gevinst, primært i form af sparede omkostninger til køb af olie, kul og gas.

Som en del af projektet har vi leveret en nedskaleret version af Nord Pools beregningsmodel, som er egnet til at håndtere handler svarende til vores spotmarked. Resten af i år bruges til at øve handler på to udvalgte forbindelser mellem hhv. Sudan – Etiopien og Kenya – Uganda. Dette giver mulighed for at øve rollerne og få praktiske erfaringer med hvordan fx vandkraft skal bydes ind i et marked.

Der er store konflikter og stor fattigdom i Østafrika, men også store potentialer for vækst og forbedring af vilkårene for befolkningerne. Vi håber, at vores arbejde vil være et lille bidrag til øget velfærd.

 

Måske du også kunne være interesseret i:

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *