Elafgifter kan skubbe energisektoren i den grønne retning

De seneste uger har der været heftig debat om, hvorvidt de høje energiafgifter skader konkurrenceevnen og presser danske virksomheder til udlandet – og tonen er ikke blevet mildere, efter at Klimakommissionens anbefalede højere afgifter. Debatten blev kickstartet af en analyse fra DI og blev siden fulgt op adskillige politiske partier, der enten ønskede at bibeholde energiafgifternes nuværende niveau eller nedsætte det markant.

Men i stedet for bare at sænke energiafgifterne generelt og gøre det mindre attraktivt at spare på strømmen, eller hæve dem og gøre det endnu dyrere at bruge strøm, bør vi bruge afgifterne til at give den grønne omstilling et skub nedefra.

Det kan gøres relativt simpelt ved at differentiere afgifterne på strøm, så det bedre kan betale sig for virksomheder og forbrugere at bidrage til løse de store udfordringer, vi står over for. Den bedste måde at gøre det på er at sænke afgifterne for strømprodukter, der sikrer investeringer i ny vedvarende energi(VE) – både for virksomheder og forbrugere.

Forbruger- og erhvervsdreven udbygning

Differentierede elafgifter vil give et incitament til at vælge vedvarende energi til og ”kulstrøm” fra. Ideen er langt fra ny, og vi er allerede i færd med at bruge det samme instrument i forhold til el-bilerne. Her er argumentet, at lavere afgifter vil få flere til at vælge den traditionelle bil fra til fordel for en elektrisk en af slagsen og dermed bidrage til en grønnere dansk bilpark. Hvis antagelsen er korrekt, er der store perspektiver i at prøve det samme redskab på elmarkedet, hvor forsøget kan gøres i fuld skala.

For det første kan virksomheder, der vælger grønne produkter, forbedre deres konkurrenceevne og godskrive investeringerne i deres grønne regnskab.

For det andet inddrages forbrugerne og virksomhederne i udbygningen af vedvarende energi, hvilket giver mulighed for et større ejerskab til omstillingen af energisektoren.

Og for det tredje vil Danmark være i stand til at opfylde de nationale mål for andelen af VE hurtigere – hvilket i øvrigt giver mulighed for endnu mere ambitiøse mål. Alt i alt kan et forsøg med differentierede afgifter være den ”gulerod”, der sikrer, at den grønne omstilling ikke blot bliver trukket ned over hovedet på forbrugere og virksomheder.

Danmark har i forvejen med afstand de højeste afgifter på strøm i Europa, og afgifterne er i vidt omfang snarere almindelige skatter end midler, der nedsætter Danmarks klimapåvirkning. Derfor bør der være råderum til at gøre et forsøg, der kan give os ny viden, om forbrugere og virksomheders vilje til at vælge grønt.

Det er forsøget værd

I dag er betaler vi det samme i energiafgifter, uanset om vi køber et grønt eller et traditionelt ”sort” produkt. Hvis vi nedsætter afgifterne for reelle grønne strømprodukter med et par ører per kilowatttime, vil vi kunne se, hvordan et mindre økonomisk incitament påvirker viljen til at handle klimavenligt.

Den samlede omkostning for statskassen vil være begrænset på kort sigt, mens den øgede viden og investeringerne i ny VE vil være en stor gevinst.

I dag er det kun en meget lille del af elafgifterne, der er øremærket til ny vedvarende energi eller energispareinitiativer. Det åbner muligheden for at bruge afgiftsinstrumentet offensivt. Hvis vi er heldige vil virksomheder og forbrugere bidrage aktivt til en grønnere energiforsyning, mens vi i værste fald vil opleve, at der ikke sker noget som helst – hverken i forhold til vedvarende energi eller statens indtægter via elafgifterne. Det er forsøget værd.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

En tanke om "Elafgifter kan skubbe energisektoren i den grønne retning"

  1. Pingback: Elafgifter kan skubbe energisektoren i den grønne retning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *