Flyt støtte fra sort til grøn energi!

Af Emilie Kromann-Andersen, kommunikationsmedarbejder i Natur-Energi

WWF Verdensnaturfonden lancerede i sommeren 2013 en global energikampagne med et klart budskab til ansvarlige ledere og finansielle institutioner: Flyt investeringer for 40 mia. dollars fra fossile brændsler til grøn og bæredygtig energi!

Foto: Natur-Energi

Natur-Energi er fortsat det eneste danske elselskab, der har bygget ny vedvarende energiproduktion for de øremærkede midler, som elkunder på produkterne Ren Energi Standard og Ren Energi Plus har indbetalt til formålet. Derfor kan Natur-Energi kun bakke op om budskabet om flere investeringer i grøn energi.

Støtte til sort energi seks gange større
Kampagnen tager afsæt i en klar skævvridning i støtten til henholdsvis fossile brændsler og vedvarende energi. Ifølge Det Internationale Energiagentur var støtten til fossile brændsler i 2012 seks gange større end støtten til investeringer i vedvarende energi. Om den fordeling udtaler WWF’s generalsekretær Gitte Seeberg i magasinet Levende Natur:

Foto: Natur-Energi

Energimarkedet drives af enorme økonomiske og politiske interesser. Det er derfor på høje tid, at vi sætter fokus på de reelle omkostninger ved fossile brændsler – både de økonomiske og miljømæssige – og samtidig fremhæver de positive aspekter ved investeringer i vedvarende energi”

WWF’s energikampagne satte i 2013 fokus på de miljømæssige, sociale og økonomiske risici, der findes i forbindelse med anvendelsen af fossile brændsler. Kampagnen fortsætter i 2014 og henvender sig primært til politikere, pensionskasser og internationale finansieringsinstitutioner eksempelvis Verdensbanken. Alligevel kan vi alle lære noget af at lytte med her.

Stop penge til nye kulkraftværker
Finansieringsinstitutionerne er afgørende i forhold til at sikre udbygningen af mere vedvarende energiproduktion. WWF mener derfor, at udlån af penge til nye kulkraftværker skal stoppes, og at Danmark i kraft af sin ambitiøse politik på klima- og energiområdet bør støtte det budskab. Og som Hanne Jersild, klima- og energirådgiver i WWF, tilføjer så bør ”…danske ulandskroner under ingen omstændigheder bruges på at subsidiere fossile brændsler”.

Forhenværende udviklingsminister: Nej skal være reglen
Tilbage i oktober 2013 fik WWF et interview med den nu forhenværende udviklingsminister Christian Friis Bach om den danske regerings arbejde med at få internationale finansieringsinstitutioner til at afskaffe deres investeringer i kulkraft.

Foto: Simon Rawles, WWF

I den forbindelse pointerede Christian Friis Bach, at det er nødvendigt at indgå kompromiser fordi flere af de udviklingslande, som har fået øget indflydelse i fx Verdensbanken, har ønsket, at det også skal være muligt at give støtte til kulkraft. Derfor kan der stadig gives støtte til kulkraft – dog kun i ’exceptionelle tilfælde’. Christian Friis Bach fortæller, at disse tilfælde indtræffer:

Der, hvor der ikke er andre muligheder for at løse de energibehov, der er, inden for en overskuelig tidshorisont. Hvor fx store dele af befolkningen ikke har adgang til elektricitet, eller hvor det ikke kan svare sig at finde andre og mere vedvarende løsninger. Vi må erkende, at i vores del af verden spiller kulkraft stadig en betydelig rolle, og vi kan derfor ikke stramme vores klimakrav til udviklingslandene mere, end vi er berettiget til i kraft af vores egen energipraksis og politik. Vi kan ikke kræve noget af ulandene, som vi ikke selv kan levere”.

Den rigtige retning
Derfor var Christian Friis Bachs konklusion på situationen også klar: ”Ja, vi arbejder for at støtten til fossile brændsler skal udfases helt. Men det er en overgangsperiode og en del af et kompromis – men det går i den rigtige retning.” 

At det går i den rigtige retning er USA og Storbritannien også et eksempel på, da begge lande fra efteråret 2013 har valgt fuldstændig at stoppe støtten til kulprojekter i udviklingslande. De to lande arbejder nu aktivt for at få andre lande til at gøre det samme.

Og helt aktuelt så har WWF’s danske klimaekspert John Nordbo lige tweetet (8. januar 2014), at Den Europæiske Investeringsbank ikke vil tilbyde støtte til et foreslået kraftværk-projekt i Grækenland. Fedt at de internationale finansieringsinstitutioner også bakker op om nej til sort energi!

Måske du også kunne være interesseret i:

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *