Borgere i kamp mod klimaforandringer

Af Emilie Kromann-Andersen, kommunikationsmedarbejder hos Natur-Energi

Selvom det er svært som enkeltindivid at afhjælpe de globale klimaforandringer på den store skala, er der efterhånden flere og flere som tager sagen i egen hånd ved at vælge en klimavenlig hverdag. Det er mange danskere gode til. Men hvordan får man endnu flere danske borgere involveret i kampen mod vores fælles klimaudfordringer?

 

For at få svar på det spørgsmål har jeg snakket med Jens Hoff, som er professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og leder af et projekt med fokus på borgeres engagement i klimaproblematikken. Først og fremmest forklarer Jens Hoff, hvad det primære formål med CIDEA-projektet er:

FOTO: Jens Hoff, Københavns Universitet

CIDEA, som står for Citizen Driven Environmental Action, et er et tværfagligt forskningsprojekt på Københavns Universitet, der arbejder med, hvordan man bedst får den enkelte borger til at deltage i kampen mod klimaforandringerne” og fortsætter:

Forskningen skal blandt andet bidrage med viden om, hvordan borgerne i danske lokalsamfund informerer sig om klimaforandringer og bliver motiverede og aktiverede til at gøre en personlig indsats for at modvirke denne udvikling. Der er et særligt fokus på kommunernes klimaarbejde og deres borgerinddragelse på området, da kommunerne er den offentlige myndighed, som er tættest på borgerne og derfor har størst mulighed for at iværksætte konkrete initiativer sammen med borgerne”.

CIDEA-projektet har været i gang i et par år, så jeg spørger Jens Hoff, hvilke resultater der er kommet ud af forskningen indtil videre, hvortil han svarer:

Ud fra vores foreløbige resultater står det klart, at den mest effektive måde at få borgere til at handle mere klimavenligt på er, hvis klimahandlingerne indarbejdes i et lokalt fælles-skab, hvor alle løfter i flok – for eksempel når AB Søpassagen vil være den første CO2-neutrale andelsboligforening, eller når landsbyer som Sdr. Bjert ved Kolding eller Studsgård ved Herning sætter sig for at blive ”klimalandsbyer”.

Når der i forvejen eksisterer et fællesskab, har borgere altså større tilbøjelighed til at engagere sig på klimaområdet. Jens Hoff uddyber:

“Processen skubbes typisk fremad, når klimaprojekterne forankres i et eksisterende fællesskab, der som udgangspunkt har en række fælles interesser”.

FOTO: Ursula Bach, Københavns Kommune

Det har også vist sig, når det kommer til den enkelte borger, at socialt pres fra venner, familie, kollegaer og lokalområdet har stor indflydelse på borgerens klimamæssige adfærd – i hvert fald når det gælder energirenovering og indkøbsadfærd. Til gengæld ser det mere vanskeligt ud på transportområdet, hvor det sociale pres ikke har den samme effekt, hvorfor det umiddelbart er sværere at ændre adfærden på dette område. Jens Hoff forklarer om en af CIDEAs undersøgelser:

En mere specifik undersøgelse af borgernes energirenovering i hjemmet har vist, at det ikke blot er økonomiske incitamenter der afgør, hvilke renoveringer der bliver foretaget, men også beboernes opfattelse af deres hjem; hvilke aspekter ved hjemmet tillægger man mest værdi, hvilke rum er vigtigst, og hvor bruger man mest tid. Resultaterne peger således på, at borgernes motivation ikke kan reduceres til et spørgsmål om økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige gevinster. Dette er nødvendigt at forstå, hvis udbyderen af de klimarigtige løsninger og borgeren skal tale samme sprog”.

FOTO: Fra "Communicating the Obvious" konference

Den grønne værktøjskasse
CIDEA har udviklet en ’værktøjskasse’, som bl.a. indeholder et IT-værktøj i form af en ’spareguide’ med ca. 200 guides til, hvordan alle kan komme i gang med CO2-reduktioner på områder som transport, bolig, mad mm. (www.borger.klimabevidst.dk). Dette værktøj er produceret i et samarbejde mellem Skanderborg, Herning og Ålborg kommune, CIDEA-projektet og det lille softwarefirma ’Ingen CO2’.

Der er mange gode borger-initiativer, og CIDEA har uddelt priser til AB Søpassagen, Stop Spild af Mad og Københavns Fødevarefællesskab på en konference om borgerinnovation på klimaområdet arrangeret i samarbejde med EU-kommissionen. Læs mere om konferencen på www.communicatingtheobvious.dk. Priserne er ment som et incitament til de borgere, som engagerer sig på klimaområdet og har forhåbentligt opmuntret endnu flere til at komme i gang.

Blogindlæggets øverste billede er en illustration af “Communicating the Obvious” lavet af Erik Petri

Måske du også kunne være interesseret i:

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *