Danske vindmøller har slået rekord

Af Emilie Kromann-Andersen, kommunikationsmedarbejder hos Natur-Energi

2013 var et rekordår for de danske vindmøllers produktion af vindenergi. Aldrig før har vindkraft udgjort så stor en andel af energien i det danske el-system som i 2013. I december måned var det oven i købet første gang, at de danske vindmøller på én måned producerede, hvad der svarer til mere end halvdelen (57,4 pct.) af danskernes samlede elforbrug (kilde: DR.dk).

Vindmøllerekorden er også et bevis for, at Danmark på verdensplan er det land, som har den højeste vindkapacitet i forhold til elforbrugets størrelse. En flot førsteplads som Natur-Energi vil være med til at sikre fremadrettet. Ved at vælge el fra Natur-Energi bidrager kunderne nemlig til investeringer i nye vindmøller.

Stor opbakning til vindmøller
Ifølge en undersøgelse foretaget af Megafon for interesse- og brancheorganisationen Vindmølleindustrien (http://www.windpower.org/da) er der en positiv indstilling til vindmøller blandt danskerne. Undersøgelsen er foretaget blandt 1052 danskere, som er blevet spurgt ind til deres syn på vindmøller i Danmark (læs hele undersøgelsen her).

På spørgsmålet om hvilken energikilde, der skal prioriteres højest frem mod 2020, er vindenergi den energikilde, som får den højeste prioritet blandt de adspurgte danskere – faktisk hele 91 pct.! Tilsvarende mener 38 pct. af de adspurgte, at 50 pct. af den danske el-produktion skal komme fra vindkraft. Det ønske blev så indfriet i december 2013. Flot!

Når det kommer til spørgsmålet om politikernes indsats for at fremme vindenergi, mener 94 pct. af de adspurgte danskere, at Folketinget bør sætte klare mål for vindenergiens andel af det samlede danske elforbrug. Et tilsvarende højt antal respondenter (96 pct.) mener, at Folketinget bør støtte udbygningen af vindmøller i Danmark. Hvis det sker, betyder det, at Danmark fortsat kan kalde sig et foregangsland inden for vindkraft.

Foto: Ursula Bach, Københavns Kommune

Ja tak til kommuners vindmølleplaner
Undersøgelsen viser også, at flere danske kommuner er langt fremme på klimaområdet, også når det gælder vindmøller. Eksempelvis har Københavns Kommune et større vindmølleprojekt, som skal resultere i, at der i 2025 skal være rejst over 100 vindmøller både til lands og til vands. Vindmølleprojektet er et led i Københavns Kommunes ambition om at blive CO2-neutral kommune i 2025.
Der er et flertal af de adspurgte, som mener, at deres kommune skal arbejde aktivt for at finde plads til flere vindmøller. Det er dog ikke alle danskere, som kender til kommunens planer for vindmøller. Ifølge Vindmølleindustriens undersøgelse er det over halvdelen (57 pct.) af respondenterne, som slet ikke har kendskab til deres kommunes planer for at bygge vindmøller. 

Også i lokalområdet!
I debatten om vindmøller i Danmark hører man til tider, at danskere er mindre tilbøjelige til at bakke op om opførelsen af flere vindmøller, hvis det skal foregå i deres eget lokalområde. Men undersøgelsen om danskernes holdning viser, at 64 pct. af de adspurgte er helt enige i, at vindkraften skal udbygges – også i deres eget lokalområde. De adspurgte har dog samtidig en holdning til de vindmøller, som de gerne vil have opført. 35 pct. af undersøgelsens respondenter påpeger nemlig, at de foretrækker færre men større og mere energieffektive vindmøller.

I Natur-Energi er vi begejstrede for vindmøllerekorden og danskernes positive holdning til vindmøller. Lad os håbe at 2014 bliver endnu et rekordår!

Måske du også kunne være interesseret i:

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *