Hanne Jersild, WWF: Dansk klimalov skal være stærk!

Af Emilie Kromann-Andersen, kommunikationsmedarbejder hos Natur-Energi

Så er der sat gang i den proces, som skal resultere i en dansk klimalov. Det fremgår af regeringsgrundlaget fra 2011, at Danmark skal have en klimalov og målet om, at landet skal være fri for fossile brændsler senest i 2050 bakkes da også op af et flertal i Folketinget.

Den nu forhenværende klima- og energiminister Martin Lidegaard sagde i sidste uge, at han nu ville åbne de politiske forhandlinger. Og her fortæller Hanne Jersild, som er senior-rådgiver for klima og energi i WWF Verdensnaturfonden, at organisationen håber på, at forhandlingerne ender med en stærk klimalov. Om WWF’s forventninger til klimaloven siger hun:

FOTO: Hanne Jersild, WWF Verdensnaturfonden

Klimaloven er en unik mulighed for at skabe en langsigtet ramme for at nå målet om et fossilfrit Danmark i 2050. Klimaloven bør skabe de rette mekanismer for at tænke langsigtede mål ind i de beslutninger, som træffes i dag. Vi håber, at loven får indsatsen på klimaområdet ud af silotænkningen, så klimaet tænkes ind i alle politikker, og at der sættes målrettet ind på tværs af både energi-, transport- og landbrugssektorerne”.

Klimaråd skal være bredt sammensat
Ifølge Martin Lidegaards udmelding i sidste uge vil regeringen nedsætte et uafhængigt klimaråd, der skal rådgive Folketinget og regeringen. Om WWF’s holdning til dette forslag forklarer Hanne Jersild:

WWF bakker stærkt op om forslaget om et sådant råd men pointerer, at rådet skal være bredt sammensat af eksperter med faglig viden inden for de mange forskellige områder, der indgår i de danske klimamål. Et uafhængigt klimaråd vil være med til at styrke den beslutningsmæssige platform for at træffe de vigtige klimapolitiske beslutninger”.

FOTO: © Jinyoung Lee | Dreamstime Stock Photos

Kom med en ambitiøs klimalov!
På spørgsmålet om hvorfor WWF mener, at en stærk klimalov er godt for Danmark, svarer Hanne Jersild:

En stærk klimalov vil sende klare signaler til aktørerne om, i hvilket tempo den grønne omstilling skal bevæge sig i Danmark. Loven vil understøtte hele den grønne omstilling, fordi den også kan være med til at skabe teknologiudvikling og arbejdspladser inden for grøn teknologi. En anden fordel ved en stærk klimalov er, at den forhåbentlig kan inspirere andre lande til, hvordan arbejdet for at sikre fremtidens klima kan gribes ambitiøst og sammenhængende an”.

Hvor stærk den endelige klimalov bliver, kan kun tiden vise. Men hvis regeringen skal leve op til sine ambitioner, skal en klimalov, med klare rammer for de danske klimamål, være en førsteprioritet. Forhåbentligt vil den nyudnævnte klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen fortsætte den linje, som den tidligere minister lagde i sidste uge.

Måske du også kunne være interesseret i:

Bloggens øverste foto: © Josiah Garber | Dreamstime Stock Photos

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *