Planeten er i store problemer

Af Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Den nye rapport fra IPCC – det internationale klimapanel – der blev offentliggjort forleden, leverer de hidtil mest håndfaste og omfangsrige beviser for, at vores planet er i store problemer, lyder det fra Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Den nye rapport fra FN’s klimapanel fastslår, at klimaforandringerne finder sted over alt på jorden, og at det påvirker vores liv og de økosystemer, som vi mennesker og verdens dyrearter er afhængige af. Vi oplever mere ekstremt vejr og må indstille os på markant højere risiko for skybrud og hedebølger. Det fremgår også af rapporten, at udbyttet af vigtige afgrøder som majs og hvede allerede er negativt påvirket af klimaforandringerne.

Rapporten viser dermed, at planeten er i store problemer. Og den viser også, hvor vigtigt det er at holde den globale temperaturstigning under to grader. Hvis ikke vi lykkes med det, bliver det et farvel til verden, som vi kender den i dag.

Konklusionerne betyder faktisk også, at der er risiko for et sammenbrud af klodens koralrev og de højarktiske økosystemer allerede ved lavere temperaturstigninger.

Hvis den nuværende udvikling fortsætter og temperaturen stiger mere end to grader, er der ifølge rapporten betydelig risiko for at forstyrre naturens balancer, så den globale opvarmning bliver endnu voldsommere. Det kan blandt andet ske ved udtørring af klodens store skovområder som Amazonas eller ved optøning af tundraens permafrost.

Danske konsekvenser
Her i Danmark vil vi opleve øgede mængder af nedbør, og rapporten fastslår også, at Danmark vil være et af de europæiske lande, der må se frem til størst udgifter til kystsikring for at undgå hyppigere oversvømmelser.

Klimaforandringer er globale – og mange lande vil opleve større og mere alvorlige forandringer end os her i Danmark. Men vi går ikke ram forbi. Fremtiden for vores fiskeri og landbrug ser usikre ud og flere og flere må leve med risikoen for at få baghaven eller kælderen oversvømmet.

Det er samtidig værd at bemærke, at rapporten for første gang understreger, hvor stor forskel, der vil være på en verden, hvor vi begrænser vores udledning af klimagasser som CO2 og en verden, hvor vi lader som ingenting – og ikke handler hurtigt og omfattende.

Et klart valg
FN’s rapport viser på den vis, at vi må vælge mellem to klare alternativer. Vi kan begrænse udledningen af klimagasser omgående og investere i klimatilpasning – og få en verden, der står over for nogle udfordringer, som måske nok bliver svære at klare, men som vi kan håndtere, hvis vi handler nu – og i samlet flok. Eller vi kan vælge ikke at gøre noget, og så må vi forberede os på en verden, som en præget af ødelæggende forandringer og uhåndterbare risici.

 

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *