Politisk opbakning til vedvarende energi

Af Emilie Kromann-Andersen, kommunikationsmedarbejder hos Natur-Energi

I torsdags blev regeringen sammen med SF, Enhedslisten og Konservative enige om indholdet i en ny dansk klimalov. Det fremgår af Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside. Den nye klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen får derfor æren af at præsentere SR-regeringens første reelle aftale. Aftalen betyder, at Danmark                                       for første gang får fastsat en national klimapolitik ved lov.

 

FOTO: ©Josiah Garber | Dreamstime Stock Photos

Tilslutning til CO2-reduktion
En central del af den klimapolitiske aftale er en tilslutning til regeringens mål om, at Danmarks CO2-udledning skal være reduceret med 40 pct. i 2020 i forhold til 1990-niveauet. Aftalens parter er sam-tidig enige om, at den danske klimaindsats for at nå målene i 2020 skal være med til at sikre flere jobs og ikke koste jobs. Det skal bl.a. sikres ved hjælp af moderne teknologi, ved at skabe sammen-hæng på tværs af forskellige sektorer og hermed fremme synergieffekter og ved at dansk erhvervsliv forbliver konkurrencedygtigt.

Faglige input fra uafhængigt klimaråd
Det fremgår af aftalen, at der skal nedsættes et uafhængigt fagligt baseret klimaråd, som skal være sammensat af eksperter med et højt fagligt niveau inden for klimarelevante områder. Klimarådet skal nedsættes pr. 1. januar 2015 og har bl.a. til opgave at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Danmarks ambitiøse klimamål bliver realiseret.

Klimaloven og energiområdet
Dansk Energi pointerer i forbindelse med den klimapolitiske aftale, at hvis CO2 reduktions-målet på 40 pct. skal nås, er det nødvendigt at sætte ind med en ambitiøs forsknings- og udviklingspolitik, og at det uafhængige klimaråd, for at få den rette effekt, bør orientere sig mod erhvervslivet.

Et bærende element i klimaloven vil til stadighed være Energiforliget, men Dansk Energi mener samtidig, at hvis der skal etableres en stærkere sammenhæng i energi- og klimapolitikken, er det nødvendigt med en ekstra indsats i landbrug, transport og privat opvarmning af for eksempel boliger (kilde: Dansk Energi)

Vedvarende energi i fokus!
Den politiske aftale sætter en over-ordnet strategisk ramme for den danske klimapolitik, som kan være med til at bane vejen for, at Danmark kan overgå til lavemissionssamfund i 2050. Om et sådant samfund forklares det i aftalen: ”…et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, og som samtidig understøtter vækst og udvikling” (kilde: Aftale om Danmarks Klimalov, Klimaråd og nationale klimamålsætninger. Fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside).

I Natur-Energi er vi glade for, at der i aftalen eksplicit henvises til, at Danmarks energi-forsyning også fremadrettet skal baseres på vedvarende energi, og sammen med vores partnere WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove følger vi interesseret med i den videre proces, som skal lovfæste Danmarks grønne ambitioner.

Lovforslaget skal i høring snarest, og det er regeringens målsætning, at der inden sommer er vedtaget en endelig klimalov.

Måske du også kunne være interesseret i:

Bloggens øverste foto: Ursula Bach, Københavns Kommune

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *