NØDSTRØM er med til at bekæmpe fattigdom i Cambodja

Af Emilie Kromann-Andersen, kommunikationsmedarbejder hos Natur-Energi

Som NØDSTRØM-kunde hos Natur-Energi bruger man sin strøm positivt, fordi 8% af ens elforbrug går til at støtte Folkekirkens Nødhjælps arbejde for nogle af verdens fattigste.Vicedirektør Jette Miller og kommunikationskonsulent Lars Borup Pedersen fra Natur-Energi har været i Cambodja sammen med Folkekirkens Nødhjælp for at besøge nogle af de projekter, som Natur-Energis kunder støtter via produktet NØDSTRØM. I Cambodja fik Jette og Lars indblik i Folkekirkens Nødhjælps arbejde med bl.a. at fremme fødevaresikkerhed og sikre gadebørn en bedre fremtid.

Fattigdom og klimaforandringer
Cambodja er et både spændende og charmerende land men samtidig et land med en grum fortid, som er en del af forklaringen på de mange problemer, som ikke mindst den fattigste del af befolkningen kæmper med. Næsten en tredjedel af cambodjanerne tilhører kategorien ‘ekstremt fattige’. For mange familier er hver dag en kamp for at sikre mad på bordet. Dette bliver ikke nemmere i takt med at klimaforandringer får regnen til at falde uregelmæssigt, og at landets magtelite besidder den jord, som fattige bønder hidtil har dyrket og levet af.

Folkekirkens Nødhjælps indsats i Cambodja
Folkekirkens Nødhjælp har arbejdet i Cambodja siden starten af 1980’erne. Arbejdet fokuserer bl.a. på at få opbygget et stærkt civilsamfund og forebygge konsekvenser af klimaforandringerne såsom tørke og oversvømmelser.

I Cambodja lever ca. en fjerdedel af befolkningen for under 1 dollar om dagen. Det er typisk bønder, som er afhængige af, at høsten kommer i hus hvert år. Dette bliver en større og større udfordring i takt med øgede klimaforandringer. Regeringen har derfor sat klimaændringer på dagsordenen. Natur-Energi støtter via Folkekirkens Nødhjælp arbejdet med klimatilpasning og med at minimere risici ved klimaforandringer i landbrugsområderne. Desuden er der fokus på at reducere CO2-udslip via oplysning om bæredygtigt og økologisk landbrug. Eksempelvis er der fokus på at fremme brugen af genanvendelige energikilder.

Projekter der gør en forskel
Som svar på spørgsmålet om hvad der gjorde størst indtryk i løbet af besøget i Cambodja, siger Lars: ”Den forskel hjælpen gør. At det virkelig nytter at gøre en indsats. Og at hjælpen var decideret nødvendigt for flere familiers overlevelse samt den taknemmelighed man så i deres øjne”.

Natur-Energis NØDSTRØM-kunder er altså med til at gøre en forskel for nogle af Cambodjas fattigste befolkningsgrupper. Om de konkrete projekter som Folkekirkens Nødhjælp er engageret i, fortæller Lars:

Det er gode projekter, der gør en direkte forskel for de mennesker projekterne omhandler men også for samfundet generelt. Ved et hæve levestandarden og forståelsen hos den enkelte opstår der en smittende effekt, hvor de lokale pludselig er i stand til at hjælpe hinanden mere. Det var positivt at se, at et projekt ikke blot handler om at sætte en kasse ris til de lokale, men at der er fokus på at lære de lokale de færdigheder, der skal til for, at de selv kan dyrke markerne på den mest optimale måde”.

Aktuelt: Situationen i Cambodja er bekymrende
Selvom Folkekirkens Nødhjælp, med støtte fra NØDSTRØM-kunder, leverer et godt og konstruktivt stykke arbejde i Cambodja, er der stadig mange udfordringer. Ifølge Lars er den største udfordring:

”Det politiske miljø. At der ikke er noget reelt demokrati, hvor befolkningen kan stole på regeringen og have vished om, at deres rettigheder beskyttes. Det giver automatisk usikkerhed og korruption”.

Netop manglen på beskyttelse af befolkningens rettigheder har den sidste tid medført en række demonstrationer i Cambodja. Helt aktuelt er Betty Thøgersen, som er leder af Folkekirkens Nødhjælps kontor i Cambodja, bekymret for den nuværende situation i landet. Siden den 2. januar i år har politi og militær reageret voldsomt på demonstrationerne, hvilket har resulteret i, at mindst 4 demonstranter er blevet dræbt af skud. Desuden bliver 23 demonstranter stadig tilbageholdt, uden at styret i landet vil oplyse, hvor de befinder sig. Der er derfor god grund til fortsat at støtte Folkekirkens Nødhjælps vigtige arbejde i Cambodja.

Måske du også kunne være interesseret i:

 

 

 

 

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *