Beretning fra COP 18 i Doha

AF Jonas Amtoft Bruun Cand.Scient.Adm, Roskilde Universitet. Nuværende PhD på University of Manchester, Leverhulme Study of Value, om UN Green Climate Fund og Climate Change Futures.

De internationale klimaforhandlinger ved COP18 i Qatar er gået ind i sin sidste fase, og samtidigt med, at statsoverhovederne i stor stil er blevet hjemme, står det klart at økonomiske spørgsmål overtrumfer diskussioner om klimaretfærdighed, udvikling og bæredygtighed.

Hvis vi skal undgå at den globale opvarmning sætter gang i en kæde af ødelæggende vejrfænomener, skal temperaturstigningerne holdes under 2 grader Celsius. Dette kræver at verdens samlede CO2 udledning senest i 2015 skal toppe og derefter følge en stejl nedadgående kurve. Udledningen skal være halveret i 2050 og i 2080 skal verden være mere eller mindre CO2 neutral. Desværre er verden, som UNEP for nyligt har vist i sin Gap-report stadig langt fra de nødvendige reduktionsforpligtelser dette vil kræve.


“Implementerings COP”

Forhandlingerne i den olierige ørkenstat Qatar, hvor ingen bygninger i den imponerende Doha Skyline er mere end 10 år gamle, var aldrig forventet at føre banebrydende resultater med sig. I stedet anses dette som en “implementerings COP” hvor to forhandlingsspor fra Bali skal lukkes. Ved samme lejlighed skal der sættes en ramme for den aftale, som parterne ved COP17 i ”Durban Platform for Enhanced Action” (ADP) blev enige om skal træde i kraft i 2015 og indeholde bindende reduktionsmål startende fra 2020.

Det første forhandlingsspor omhandler en ny tilslutningsperiode for Kyotoprotokollen (CP2), hvor uenigheden på forhånd stod mellem lande der henholdsvis ønskede at forlænge aftalen med 5 eller 8 år. I øjeblikket ser det ud til at lykkes for parterne at blive enige om en aftale, der forlænger perioden med 8 år, men samtidigt indføres jævne eftersyn af reduktions fremskridtet.

Sideløbende med CP2, forhandler landene om, at afslutte arbejdsgruppen om fælles handling under klimakonventionen (”Ad hoc Working Group for Long Term Cooperative Action” – LCA). Det er et vigtigt skridt for EU og ilandene, fordi denne arbejdsgruppe arbejder efter en gammel opdeling af verden i ulande og ilande, hvor kun ilande skal have forpligtelser. Dette refereres ofte til som “Common but differentiated responsibilities”. Mange af ulandene er dog ikke glade for at afskaffe dette begreb, da de mener, at siden mange af de lande der bliver hårdest ramt af klimaforandringer ikke har bidraget til dem, bør de ikke have samme reduktionsbyrde som ilandene. De står således stejlt på at fastholde flere emner under LCA’en, hvilket gør det svært at afslutte arbejdsgruppen.

Manglende løfter
Et af de områder jeg følger tæt er forhandlingerne om en rammeaftale for Den Grønne Klimafund (GCF), som parterne i Durban forpligtede sig til at indskyde 100 milliarder dollars om året i fra 2020. Perioden med opstartsfinansiering (Fast Start) på 30 milliarder dollars udløber i 2013 og selvom både Danmark, Tyskland og senest England (i dag) har indgivet løfter om fortsat finansiering til GCF, mangler der stadig løfter fra store lande som Kina, USA og Rusland. Mange af ulandene ønsker at sammenkoble LCA forhandlingerne med en klima finansieringsaftale, hvilket giver sig til kende ved, at de forsøger at holde LCA forhandlingerne i stampe med tekniske indvendinger, indtil resten af ilandene giver solide løfter om finansiering til GCF i perioden frem til 2020.

Afslutning
Alt i alt ser det ud til, at parterne langsomt men sikkert er på vej til at færdigøre arbejdet, der blev grundlagt i Cancun og Durban. Desværre ser det ligeledes ud til, at økonomiske hensyn atter har taget forrang over vigtige spørgsmål om udvikling, klimaretfærdighed og sult, der således mere eller mindre står uadresseret tilbage efter lamperne i Qatar National Convention Centre slukkes og delegationer og pressefolk er rejst hjem.

Andre artikler der kunne have din interesse:

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *