FN kræver fokus på vand og energi

Af Thea Gregersen, kommunikationsmedarbejder hos Verdens Bedste Nyheder

Stigende efterspørgsel på rent vand stiller verden over for store udfordringer.

Da FN i marts i år markerede World Water Day, var det med fokus på den tætte sammenhæng mellem vand og energiproduktion. Rent vand er en begrænset ressource, og behovet er stort, både når det gælder drikkevand og vand til energiproduktion. Det stiller verden over for store udfordringer i de kommende år.

Siden 1990 har 2,1 milliarder mennesker fået adgang til drikkevand. FNs mål om at halvere befolkningsandelen uden adgang til rent drikkevand og sanitet blev faktisk allerede nået i 2010, og det har haft mange positive konsekvenser.

I dag er det nemlig bredt anerkendt, at adgang til vand spiller en afgørende rolle for mange andre udviklingsmål, såsom bekæmpelse af fattigdom og sygdom.

Men store dele af verdens vandressourcer anvendes ikke til drikkevand. Det Internationale Energiagentur anslår, at 15 procent af det globale forbrug af ferskvand anvendes til energiproduktion, eksempelvis til at afkøle kraftværker og til udvinding af olie og gas.

Det er problematisk, fordi det efterfølgende er både svært og dyrt at rense vandet igen. I disse år oplever lande som Kina og Indien stor vækst og industrialisering, og det forventes at lægge yderligere beslag på vandressourcerne. Andelen af vand der bruges til energiproduktion ventes derfor at stige 20 procent.

Behov for bæredygtige løsninger
Ifølge FN er det derfor helt afgørende at skabe øget opmærksomhed om det stigende behov for drikkevand og involvere erhvervslivet i arbejdet for bæredygtige løsninger:

”Der er i dag et udbredt ønske om at integrere den økonomiske dimension og industrien og erhverslivets rolle i de globale post-2015 mål. Erfaringen viser, at bæredygtige omstillinger i industrien kan være yderst effektive og kan reducere skadevirkninger på miljøet markant,” siger Li Yong, generaldirektør i FN’s organisation for Industriel Udvikling.

FN anbefaler derfor blandt andet nationale regeringer at sammentænke vand og energi i deres politik, ligesom der opfordres til øget uddannelse, forskning og dataindsamling.

Læs mere om Verdens Bedste Nyheder


Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *