GRØN OMSTILLING: HVAD ER PSO-AFGIFTEN?

Af Jette Miller, vicedirektør i Natur-Energi.

Grøn omstilling. Fossile brændsler. PSO-afgift. Aviser og dagspressen er fyldt med diskussioner om størrelsen af PSO-afgiften. Men hvad betyder PSO-afgiften for dig?

Vækst og forbrug stiger. Det kræver energi. Vores udfordring bliver at skabe energi nok til det stadigt stigende behov for mere elektricitet og mere brændstof. Det er i sig selv en udfordring, men læg dertil den fælles klimaudfordring, som det stigende forbrug har givet os.

Grøn omstilling slut i 2050
For at undgå voldsomme temperaturstigninger, som følge af klimaforandringer, har danske politikere besluttet, at vi skal væk fra fossile brændsler som kul og olie i 2050.

Omstillingen af vores energisystem, hvor kul og olie skal erstattes af vind, vand og biogas, er ikke gratis. I Danmark hentes pengene til at stille flere vindmøller op og til at forske i nye grønne teknologier ikke via din skattebillet men via din elregning.

Alle elforbrugere betaler PSO-afgift
På din elregning finder du et bestemt øremærket beløb, der bidrager ti l at betale for omstillingen. De øremærkede midler finder du på din elregning under den post, der hedder PSO-afgift. PSO er en forkortelse for Public Service Obligation (Offentlig Service Forpligtelse).

Afgifter bliver brugt til gennem tilskud at støtte eksempelvis opførelse af nye vindmølleparker, forskning i miljøvenlig energiproduktion og udvikling af effektiv energianvendelse.

Vejret påvirker elprisen
Lige nu er prisen for den grønne omstilling til debat: Er omstillingen blevet for dyr? Og hvordan kan den pris i det hele taget stige bare sådan ud af det blå? Det kan den, fordi prisen for omstillingen er afhængig af prisen på el.

Da prisen på el løbende bliver handlet alt efter udbud og efterspørgsel, så ligger prisen for omstillingen ikke fast på forhånd. Den fastsættes en gang i kvartalet. Det påvirker størrelsen af PSO-afgiften på grund af den måde, som PSO-en bliver beregnet:

I en tid med lave elpriser, så stiger PSO-afgiften – og omvendt: Når elprisen stiger, så falder PSO-afgiften. I runde tal betyder det, at PSO-afgiften i grove træk stiger med 1 øre, når elprisen falder med 2 ører. Sådan er afgiften oprindeligt skruet sammen, fordi miljøvenlig strøm i perioder med høje elpriser behøver mindre tilskud for at være rentabelt.

Elpriserne markant lavere end forudset
Når hele omstillingen nu er blevet dyrere, så skyldes det, at elprisen har været markant lavere, end man regnede med, da politikerne indgik det historiske energiforlig i 2012. Prisen påvirkes af vejrforhold (vind), og især af udviklingen som ingen vel havde forudset med den amerikanske skifergas. Det har nærmest dumpet priserne og resulteret i, at omstillingen blevet langt dyrere end forudset.

Endeligt påvirkes prisen på omstillingen også af den pris, som havmøllerne opnår ved udbud, hvilket i sagens natur først er kendt ved afslutningen af en budrunde.

Det er ikke gratis at udfase de fossile brændsler, sådan som et bredt flertal i Folketinget er enig om. Spørgsmålet er nu, hvilken pris elforbrugerne skal betale for den grønne omstilling – og dermed hvilket ambitionsniveau, som Folketinget beslutter sig for.

Du kan læse mere om PSO-afgiften her:

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *