Verdens bedste klimalov!

af Hanne Jersild, seniorrådgiver, WWF Verdensnaturfonden

Danmark er på vej til at få en klimalov. Vi har ikke hørt meget om den endnu, men det kommer vi til. For den kommer på politikernes tegnebræt til efteråret.

100 pct. vedvarende energi

Mens den klimaplan, som regeringen snart vil præsentere, er et katalog over forskellige konkrete tiltag, der kan reducere drivhusgasudledningen fra biler, bønder og boliger, vil klimaloven udgøre den lovgivningsmæssige ramme om den fremtidige danske klimapolitik, som bl.a. skal sikre, at vores energi og transport er omstillet til 100 pct. vedvarende energi senest i 2050.

I WWF mener vi, at klimaloven er en unik mulighed for at styrke den grønne omstilling. Vi bør skabe en lov, der er ambitiøs, og som bliver en samlende ramme om indsatsen for at nedbringe de danske udledninger af drivhusgasser fra energi, landbrug og transport. Loven skal bringe os ud af silotænkningen og sikre, at klima i højere grad tænkes ind i alle samfundsbeslutninger.

 © Global Warming ImagesGør en forskel for klimaet
Hvad skal loven så konkret rumme, hvis den skal gøre en forskel for klimaet, virksomhederne og borgerne? Den skal – ligesom de klimalove, som allerede findes i bl.a. Storbritannien og Skotland – sætte et langsigtet reduktionsmål for 2050, men den bør også sætte en række delmål, så vi alle kender retningen og ved, hvad der forventes af os.

Vigtigt er det også at etablere et uafhængigt klimaråd bestående af eksperter, der kan rådgive regering og Folketing om klima- og energipolitikken.

I mål med grøn omstilling
Men kan vi ikke med det danske udgangspunkt skabe en klimalov, som i endnu højere grad kan få os alle i arbejdstøjet? Kan loven fx forstærke sammenhængen mellem det nationale og lokale niveau, så kommunerne får et klarere ansvar og værktøjer til at løse opgaven? Kan loven styrke folkeoplysningen og undervisningen om klima og energi, så unge såvel som ældre får større forståelse for, hvad der skal til, og hvad de selv kan gøre? Kan loven øge mulighederne for innovation og vækst for de virksomheder, der skal levere fremtidens klima- og energiløsninger?

Det ser vi gerne i WWF, at loven gør. Det er nu, at der skal tænkes kreativt med på, hvordan vi får skabt verdens bedste klimalov. En, som både kan bringe vores egen grønne omstilling i mål, og som kan inspirere andre lande til at gøre det samme.
Foto:  © Global Warming Images og WWF Verdensnaturfonden.

Måske du også har lyst til at læse…

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *